logo BS Augustów

Informacje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.


Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Augustowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).
Wyciąg z Rozporządzenia PE i Rady UE 847/2015

Komunikat dot. zmian w zasadach wykonywania operacji dewizowych.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.10.2016r. zmianie uległy zasady wykonywania operacji dewizowych.
Wszystkie transakcje zagraniczne spełniające kryteria:

  • płatność dokonana w walucie EUR;
  • zastosowanie klauzuli kosztowej SHA;
  • zleceniodawca zleca płatność w ciężar swojego rachunku oznaczonego w standardzie IBAN;
  • zleceniodawca identyfikuje odbiorcę transakcji kodem BIC i numerem IBAN;
  • czas realizacji transakcji wynosi D+1;
  • transakcja jest kierowana do kraju, gdzie obowiązuje standard SEPA
będą automatycznie zrealizowane jako polecenie przelewu SEPA. Bank nie będzie realizował tzw. przekazów regulowanych.


Dla przekazów w walutach PLN, GBP oraz USD nie będzie dostępny tryb realizacji przyspieszony. Przekazy w walutach USD i GBP realizowane będą w trybie pilnym lub standardowym, a w PLN tylko w standardowym.

Powyższe zmiany są związane z dostosowaniem systemów i procedur obowiązujących w bankach działających w UE poza strefą euro w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 260/2012 ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) NR 924/2009.

Zmiany w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym


Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 października 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Środki gromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Augustowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG znajdziesz tutaj.

Komunikat Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Zrzeszenia od dnia 2 marca 2015 r. prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami Visa została obniżona z 6% na 3%.

Komunikat BS Augustów


Z dniem 24.10.2012 r. zmieniły się zasady oprocentowania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej POL-Konto. Rachunek jest oprocentowany w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od Banków do redyskonta przez NBP.

Aktualnie stopa redyskonta NBP wynosi 1,75% w skali roku.

Krótko o "plikach cookies", czyli tzw. "ciasteczkach".


Drogi Użytkowniku systemów internetowych.

Informujemy Cię, że nasza strona www.bs.augustow.pl nie stosuje mechanizmu cookies przechowującego i uzyskującego dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową.
Natomiast strona ebank.bs.augustow.pl za pomocą mechanizmu cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie https://ebank.bs.augustow.pl.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji serwisu obsługi rachunku przez Internet. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Regulaminy

Zmiany w płatnościach internetowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych


1.
 
Schemat płatności internetowych
2.a)   Firmy - Posiadacz rachunku, Kredytobiorca
2.b)   Firmy - Użytkownik karty - rezydent
2.c)
 
Firmy - Użytkownik karty - nierezydent
3.a)   Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - rezydent
3.b)   Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - nierezydent
3.c)   Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Użytkownik karty - rezydent
3.d)
 
Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Użytkownik karty - nierezydent
4.a)   Klient indywidualny - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - rezydent
4.b)   Klient indywidualny - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - nierezydent
4.c)   Klient indywidualny - Użytkownik karty - rezydent
4.d)   Klient indywidualny - Użytkownik karty - nierezydent
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29