logo BS Augustów

Portfolio produktów dla Przedsiębiorców:

Bankowość elektroniczna

Aby ułatwić zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku, oferujemy Państwu nowoczesne, elektroniczne produkty bankowe:

Internet Banking

Usługa Internet Banking przeznaczona jest klientom indywidualnym posiadającym rachunek bieżący. Usługa ta, dostępna jest 24 godziny na dobę. Internet banking umożliwia Państwu:
- sprawdzenie aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku
- sprawdzenie historii operacji za wybrany okres oraz stanu salda po każdej operacji
- sprawdzenie listy operacji wykonywanych przez użytkownika
- dokonywanie przelewów z rachunku
- wydruk potwierdzenia wykonania operacji
- tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
- składanie zleceń stałych

Home Banking

to usługa internetowa dostępna przez 24 godziny na dobę, która umożliwia:
- sprawdzenie aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku
- sprawdzenie historii operacji za wybrany okres oraz stanu salda po każdej operacji
- sprawdzenie listy operacji wykonywanych przez użytkownika
- dokonywanie przelewów z rachunku
- archiwizację wszystkich operacji płatniczych dokonywanych na rachunku
- korzystanie z bazy kontrahentów
- generowanie wyciągów z rachunku.

Ta usługa, od systemu Internet Banking, różni się również tym, że umożliwia podpisywanie zleceń płatniczych (przelewów), przez więcej niż jedną osobę. Jeżeli w firmie lub przedsiębiorstwie wymagane jest złożenie minimum dwóch lub więcej podpisów do uzyskania ważności dyspozycji przelewu to ta usługa spełnia te wymagania, umożliwiając Państwu zarządzanie środkami pieniężnymi bez konieczności wizyty w Banku.

SMS Banking

Za pomocą tej usługi, w ciągu kilku sekund po zaksięgowaniu operacji na rachunku, otrzymujecie Państwo informację o zmianie salda rachunku wraz z opisem operacji (od kogo, kwota oraz tytuł). Odpowiednia konfiguracja tej usługi na Państwa koncie (wg życzenia Klienta) pozwala uzyskać informacje o każdej zmianie salda lub tylko o operacjach Winien bądź Ma.

Karty płatnicze

Oferujemy Państwu kartę VISA Business debetowa, za pomocą której można dokonywać transakcji płatniczych w sklepach, punktach usługowych i bankomatach na całym świecie.

Wypłaty z bankomatów oraz transakcje płatnicze mogą zostać obciążone prowizją. Wysokość prowizji zależy od Banku, który jest właścicielem bankomatu lub terminala płatniczego. Przy użyciu karty VISA Business debetowa można wypłacić maksymalnie 5.000,00 zł dziennie (do wysokości salda na rachunku).

Wypłaty gotówki bez prowizji kartą VISA Business debetowa można dokonać we wskazanych bankomatach zrzeszeń:
- BPS S.A.,
- SGB Bank S.A.,
- Planet cash4you

Informacja o bezprowizyjnych bankomatach Zrzeszenia BPS znajduje się na stronie:
www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty

Przy korzystaniu z innych bankomatów w kraju pobierana jest prowizja w kwocie minimum 1,50 zł.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem kart bankomatowych Użytkownik karty lub Posiadacz rachunku składa w jednostce Banku prowadzącej rachunek.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych bankomatów czynnych 24h/dobę.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29