logo BS Augustów

Portfolio produktów dla Przedsiębiorców:

Kredyty

Kredyty w rachunku bieżącym    
Kredyty obrotowe    
Kredyty inwestycyjne    
Kredyt "Kredytowa Linia Hipoteczna"    
Kredyty pomostowe    

W celu uzyskania informacji o wysokości oprocentowania produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacje o numerach telefonów i adresie poczty elektronicznej są dostępne w menu Kontakt

W związku pandemią koronawirusa umożliwiliśmy Państwu odroczenie płatności rat kapitałowych i odsetkowych. Aby skorzystać z takiej możliwości należy w placówce Banku przedłożyć wypełniony poprawnie i dostępny tutaj: Wniosek o zawieszenie spłat kredytowych.


Zapraszamy do naszych placówek, gdzie dowiedzą się Państwo o możliwościach finansowania prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29