logo BS Augustów

Portfolio produktów dla Przedsiębiorców

Lokaty

7 - dniowa    
1 - miesięczna    
2 - miesięczna    
3 - miesięczna    
6 - miesięczna    
12 - miesięczna    

E-lokaty

3 - miesięczna    
6 - miesięczna    

Depozyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie lokat w skali roku obowiązuje od dnia 08.06.2020 r.

W celu uzyskania informacji o wysokości oprocentowania produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacje o numerach telefonów i adresie poczty elektronicznej są dostępne w menu Kontakt

lub pod wskazanymi niżej nuemrami telefonów:

  • Centrali Banku Spółdzielczego w Augustowie pod numerami telefonów:
    (87) 643 - 66 - 21 lub (87) 643 - 66 - 14
  • Oddziale w Sztabinie pod numerami telefonów:
    (87) 641 - 24 - 58 lub (87) 641 - 24 - 59
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29