Uwaga! Dotyczy Klientów Banku korzystających z bankowości internetowej.

Informacje

Szanowni Państwo informujemy, że w związku z bezpieczeństwem Państwa środków z dniem 15 września 2016 r. zostały wprowadzone limity pojedynczego przelewu wykonywanego przez Internet Banking.

W przypadku osób fizycznych posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Pol-Konto, domyślny limit wynosi 2.000,00 zł, a w pozostałych rachunkach 5.000,00 zł.

Informacje można uzyskać od pracowników Banku bezpośrednio lub telefonicznie: (87) 643-66-14, 643-66-21 oraz 643-25-41.

W przypadku konieczności wykonania przelewu na wyższą kwotę, na czas wykonania przelewu można zmienić kwotę limitu samodzielnie w Internecie.

Wprowadzenie limitów spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunkach, gdyż w przypadku ewentualnego ataku hakerskiego, do wykonania nieuprawnionego przelewu będą potrzebne nie jedno, a dwa hasła jednorazowe. Pierwsze posłuży do zwiększenia limitu, a drugie do wykonania przelewu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Bankiem.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z haseł jednorazowych otrzymywanych za pomocą SMS’a, gdyż nie wymaga to wtedy posiadania listy haseł jednorazowych, którą można zgubić lub utracić w wyniku kradzieży. W ramach zabezpieczeń konta istnieje również możliwość otrzymywania informacji SMS o każdym logowaniu do systemu lub zablokowaniu dostępu z powodu podania nieprawidłowego hasła dostępowego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zabezpieczenia Państwa rachunków przed nieuprawnionym dostępem można uzyskać u pracowników Banku.

Bezpieczeństwo zgromadzonych środków finansowych zależy również od Państwa. Dlatego prosimy o wszelkie informacje o zdarzeniach zagrażająch bezpieczeństwu systemów bankowości internetowej, abyśmy mogli wspólnie podnosić bezpieczeństwo usług.

Identyfikator i hasło dostępowe są indywidualnie nadawane każdej osobie fizycznej uprawnionej do dysponowania środkami zgromadzonymi na konkretnym rachunku. Nie wolno tych danych przekazywać innym osobom.

Bank Spółdzielczy w Augustowie nigdy nie wymaga podania takich danych, ani osobiście podczas wizyty w Banku, ani za pomocą środków technicznych takich jak telefon, SMS, czy poczta elektroniczna.