Wakacje kredytowe

Informacje

Informujemy, że od 29 lipca 2022 roku można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. ustawowe wakacje kredytowe.

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać wyłącznie dla jednej umowy kredytu hipotecznego pod warunkiem, że:

  • umowa kredytowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – np. na budowę, remont albo kupno mieszkania lub domu,
  • umowa kredytowa została podpisana przez dniem 1 lipca 2022 roku a końcowy termin kredytowania przypada po  dniu 31 grudnia 2022 roku,
  • wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności najbliższej raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu Kredytobiorca może złożyć:

Wniosek powinien być złożony i podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę.

Druk wniosku o wakacje kredytowe

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego poza Placówka Banku (korespondencyjnie lub mailowo), ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji Wniosku.

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku