Created with GIMP

Kredyt mieszkaniowy z okresowo stałą stopą procentową

Oferta

Zapraszamy do korzystania z kredytu na cele mieszkaniowe „Mój Dom” i „Mój Dom 2” z okresowo stałą stopą procentową. W okresie pierwszych 60 miesięcy od chwili zaciągnięcia, kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej, wynoszącej 7,25 % w skali roku; po zakończeniu okresu oprocentowania stałego, kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży ustalonej w umowie kredytu.