Zastrzeżenie numeru PESEL

Informacje

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca 2024 r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

Bank będzie weryfikował w państwowym rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy mają nadany PESEL i są osobami pełnoletnimi.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

  • Przed zawarciem Umowy o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy
  • Przed zawarciem umowy o kredyt
  • Przed zmianą warunków umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia
  • Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w placówkach naszego Banku, jeśli suma wypłat w ciągu jednego dnia, przekroczy wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w Rozporządzeniu wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (aktualnie jest to kwota 12.726,00 zł, przy czym kwota ta będzie się zmieniała wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jeśli Twój numer PESEL jest zastrzeżony odmówimy zawarcia umowy lub wstrzymamy wypłatę gotówki na 12 godzin od momentu złożenia przez Ciebie dyspozycji wypłaty gotówkowej, jeśli w danym dniu spełnisz jednocześnie dwa warunki, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL.

Pamiętaj, możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

  • na stronie www.gov.pl
  • w aplikacji mObywatel
  • w urzędzie gminy.