logo BS Augustów

Produkty oferowane Klientom indywidualnym:

Bankowość elektroniczna

Aby ułatwić zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku, oferujemy Państwu nowoczesne, elektroniczne produkty bankowe:

Internet Banking

Usługa Internet Banking przeznaczona jest klientom indywidualnym posiadającym rachunek POL-Konto. Usługa ta, dostępna jest 24 godziny na dobę. Internet banking umożliwia Państwu:
- sprawdzenie aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku
- sprawdzenie historii operacji za wybrany okres oraz stanu salda po każdej operacji
- sprawdzenie listy operacji wykonywanych przez użytkownika
- dokonywanie przelewów z rachunku
- wydruk potwierdzenia wykonania operacji
- tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
- składanie zleceń stałych

Karty płatnicze

Oferujemy Państwu dwa produkty kartowe:

kartę tzw. własną, którą można dokonać wypłaty gotówki tylko i wyłącznie w bankomatach znajdujących się przy siedzibach Banku Spółdzielczego:
- w Augustowie przy ul. 3-go Maja 13
- w Oddziale w Sztabinie przy ul. Kościuszki 17

Przy użyciu karty własnej można wypłacić maksymalnie 3.000,00 zł dziennie (do wysokości salda na rachunku), a Bank od powyższych transakcji nie pobiera prowizji.

kartę VISA Classic debetowa, za pomocą której można dokonywać transakcji płatniczych w sklepach, punktach usługowych i bankomatach na całym świecie.

Wypłaty z bankomatów oraz transakcje płatnicze mogą zostać obciążone prowizją. Wysokość prowizji zależy od Banku, który jest właścicielem bankomatu lub terminala płatniczego. Przy użyciu karty VISA Classic debetowa można wypłacić maksymalnie 2.000,00 zł dziennie (do wysokości salda na rachunku).

Wypłaty gotówki bez prowizji kartą Visa Classic Debetowa można dokonać we wskazanych bankomatach zrzeszeń:
- BPS S.A.,
- SGB Bank S.A.,
- Planet cash4you

Informacja o bezprowizyjnych bankomatach Zrzeszenia BPS znajduje się na stronie:
www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty

Przy korzystaniu z innych bankomatów w kraju pobierana jest prowizja w kwocie minimum 1,50 zł.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem kart bankomatowych Użytkownik karty lub Posiadacz rachunku składa w jednostce Banku prowadzącej rachunek.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych bankomatów czynnych 24h/dobę.

Bankofon

to nowoczesny telefoniczny serwis informacyjny dostępny przez 24 godziny na dobę pod numerem telefonu 87 618-10-72. Usługa ta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych posiadających rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy oraz rolnikom. Bezpośrednie połączenie telefoniczne z systemem komputerowym Bankofon umożliwi Państwu uzyskanie informacji dotyczących stanu rachunku oraz historii operacji na rachunku.

W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Różnorodność zabezpieczeń daje Państwu niezawodny system ochrony konta bankowego.

SMS Banking

Za pomocą tej usługi, w ciągu kilku sekund po zaksięgowaniu operacji na rachunku, otrzymujecie Państwo informację o zmianie salda rachunku wraz z opisem operacji (od kogo, kwota oraz tytuł). Odpowiednia konfiguracja tej usługi na Państwa koncie (wg życzenia Klienta) pozwala uzyskać informacje o każdej zmianie salda lub tylko o operacjach Winien bądź Ma.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29