logo BS Augustów

Produkty oferowane Klientom indywidualnym:

Kredyty

Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"    
Hipoteczny kredyt konsumpcyjny    
W rachunku POL-Konto    
Gotówkowy    
Gotówkowy "Szybka Gotówka"    
Kredyt konsolidacyjny    

Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytów w skali roku obowiązuje od dnia 09.04.2020 r.

W celu uzyskania informacji o wysokości oprocentowania produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacje o numerach telefonów i adresie poczty elektronicznej są dostępne w menu Kontakt


W związku pandemią koronawirusa umożliwiliśmy Państwu odroczenie płatności rat kapitałowych i odsetkowych. Aby skorzystać z takiej możliwości należy w placówce Banku przedłożyć wypełniony poprawnie i dostępny tutaj: Wniosek o wakacje kredytowe.


Niżej przedstawione zostały przykłady wyznaczania RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania) dla wybranych parametrów kredytu.

Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.01.2019 r. wynosi 4,30 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200.000,00 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,94 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 1.79 %) i marży Banku w wysokości 2,15%. Raty miesięczne malejące, wysokość najwyższej raty kapitałowo – odsetkowej: 1.335,95 PLN. Całkowity koszt kredytu 104.824,06 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 99.175,06 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 400,00 PLN, opłata za inspekcję na miejscu inwestycji (za 1 inspekcję): 100,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4.000,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, koszt wydania odpisu z KRS Banku: 30,00 PLN, koszt podatku PCC: 19,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 900,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 304.824,06 PLN.

Kredyt mieszkaniowy:

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 12.03.2015 r. wynosi: 6,20 %. Do obliczenia w/w RRSO przyjęto: oprocentowanie kredytu: 5,25% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu: 150.000,00 zł, zabezpieczenie spłaty w formie hipoteki na jednej nieruchomości, prowizja przygotowawcza: 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty kredytu tj. 3.000,00 zł, okres spłaty: 240 miesięcy, raty malejące, opłata sądowa i PCC 319,00 zł , opłata za prowadzenie rachunku z którego będą dokonywane spłaty: 3,00 zł/mc, opłata za wydanie KRS 30zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 200,00 zł/rok, całkowita kwota do zapłaty: 237.350,98 zł, LtV: do 80,00%.

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny:

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 12.03.2015 r. wynosi: 9,03 %. Do obliczenia w/w RRSO przyjęto: oprocentowanie kredytu: 7,50% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, zabezpieczenie spłaty w formie hipoteki na jednej nieruchomości, prowizja przygotowawcza: 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty kredytu tj. 2.000,00 zł, okres spłaty: 180 miesięcy, raty malejące, opłata sądowa i PCC 319,00 zł , opłata za prowadzenie rachunku z którego będą dokonywane spłaty: 3,00 zł/mc, opłata za wydanie KRS 30zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 200,00 zł/rok, całkowita kwota do zapłaty: 162.649,48 zł, LtV: do 80,00%.

Kredyt w POL-Konto:

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 12.03.2015 r. wynosi: 12,29 %. Do obliczenia w/w RRSO przyjęto: oprocentowanie kredytu: 9,50% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu: 3.000,00 zł, zabezpieczenie spłaty w formie pełnomocnictwa do rachunku POL-Konto, prowizja przygotowawcza: 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty kredytu tj. 30,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy, spłata jednorazowa na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota do zapłaty: 3.345,78 zł.

Kredyt gotówkowy:

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 12.03.2015 r. wynosi: 11,71 %. Do obliczenia w/w RRSO przyjęto: oprocentowanie kredytu: 9,50% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu: 20.000,00 zł, zabezpieczenie spłaty w formie poręczenia cywilnego jednej osoby odpowiedzialnej finansowo, prowizja przygotowawcza: 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty kredytu tj. 400,00 zł, okres spłaty: 48 miesięcy, raty malejące, opłata za prowadzenie rachunku z którego będą dokonywane spłaty: 3,00 zł/mc, całkowita kwota do zapłaty: 24.475,44 zł.

Kredyt „Szybka Gotówka”:

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 12.03.2015 r. wynosi: 12,40 %. Do obliczenia w/w RRSO przyjęto: oprocentowanie kredytu: 9,50% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu: 15.000,00 zł, zabezpieczenie spłaty w formie pełnomocnictwa do rachunku POL-Konto, prowizja przygotowawcza: 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty kredytu tj. 225,00 zł, okres spłaty: 24 miesiące, raty malejące, opłata za prowadzenie rachunku z którego będą dokonywane spłaty: 3,00 zł/mc, całkowita kwota do zapłaty: 16.830,60 zł.

Kredyt konsolidacyjny:

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 12.03.2015 r. wynosi: 11,36%. Do obliczenia w/w RRSO przyjęto: oprocentowanie kredytu: 9,50% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, zabezpieczenie spłaty w formie hipoteki na jednej nieruchomości, prowizja przygotowawcza: 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty kredytu tj. 2.000,00 zł, okres spłaty: 240 miesięcy, raty malejące, opłata sądowa i PCC 319,00 zł , opłata za prowadzenie rachunku z którego będą dokonywane spłaty: 3,00 zł/mc, opłata za wydanie KRS 30zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 200,00 zł/rok, całkowita kwota do zapłaty: 202.810,27 zł, LtV: do 80,00%.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29