logo BS Augustów

Produkty oferowane Klientom indywidualnym:

Rachunki

POL-Konto Junior !!! - nowy produkt w ofercie Banku

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL-Konto Junior:    
Konto przeznaczone dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL-Konto:    
Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt:    
Rachunek płatny na każde żądanie (a'vista):    

W celu uzyskania informacji o wysokości oprocentowania produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacje o numerach telefonów i adresie poczty elektronicznej są dostępne w menu Kontakt

Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku:

  • dowód osobisty
  • oświadczenie o deklarowanych comiesięcznych wpływach z wynagrodzenia z zakładu pracy lub z tytułu emerytury czy renty, lub z tytułu innych dochodów.

Uwaga!

Regulaminy obowiązujące do dnia 19 grudnia 2018 r.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów indywidualnych jest dostępny tutaj.

Regulamin kart debetowych jest dostępny tutaj.

Regulaminy obowiązujące od dnia 20 grudnia 2018 r.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów indywidualnych jest dostępny tutaj.

Regulamin kart debetowych jest dostępny tutaj.

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych jest dostępna tutaj.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29