logo BS Augustów

Skontaktuj się z nami:

BANK SPÓŁDZIELCZY w AUGUSTOWIE
CENTRALA

ul. 3-go Maja 13, 16-300 Augustów,

NIP 8460002559, REGON 000493534, KRS 0000215988

zapraszamy Państwa w godz. 7:45 - 17:00

Sekretariat
tel./faks 87 643-30-29
email: centrala-bs.augustow@bankbps.pl
Rachunki Bieżące
tel. 87 643-66-21
Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe
tel. 87 643-25-41
Lokaty
tel. 87 643-66-11
tel. 87 643-66-14
Kredyty
tel. 87 643-66-18
tel. 87 643-66-24

BANK SPÓŁDZIELCZY w AUGUSTOWIE
ODDZIAŁ w SZTABINIE

ul.Kościuszki 17, 16-310 Sztabin

zapraszamy Państwa w godz. 7:30 - 14:00

Kredyty
tel. 87 641-20-99
Lokaty, Oszczędności, Rozliczenia
tel. 87 641-24-58
Rachunki Bieżące
tel./faks 87 641-24-59

BANK SPÓŁDZIELCZY w AUGUSTOWIE
PUNKT KASOWY W NOWINCE

Nowinka 41, 16-304 Nowinka
tel. 87 641-90-05

zapraszamy Państwa w godz. 8:00 - 13:00

BANK SPÓŁDZIELCZY w AUGUSTOWIE
PUNKT KASOWY w KRASNYMBORZE

Krasnybór 59, 16-310 Sztabin
tel. 87 641-40-02

zapraszamy Państwa w godz. 7:30 - 14:00

Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29