logo BS Augustów

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Augustowie.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Augustowie.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej - Uchwała nr 91/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - Polityka informacyjna

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Augustowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 04.07.2017 r.

- informacja na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 17.07.2018 r.

- informacja na dzień 31.12.2017 r.

Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29