logo BS Augustów

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Augustowie.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Augustowie.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej - Uchwała nr 7/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - Polityka informacyjna

Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29