logo BS Augustów

Informacje dotyczące API PSD2 oraz bankowości internetowej

Raport dostępności interfejsu API PSD2 oraz Internet Bankingu.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), niniejszym przedstawiamy raport dostępności interfejsu API PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

Raport API PSD2 Bankowość internetowa
za okres Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. 99,91 0,09 99,50 0,50
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100,00 0,00 98,94 1,06
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100,00 0,00 96,93 3,07
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29