logo BS Augustów

Produkty oferowane Rolnikom:

Kredyty

Kredyty w rachunku bieżącym     9,25%
Kredyty obrotowe     8,50%
Kredyty inwestycyjne     6,00%
Kredyty pomostowe     7,25%
Kredyty pomostowe
udzielone od 17.03.2017 r.
    5,50%
Kredyt "Szybka inwestycja AGRO"     6,50%
Kredyt "Kredytowa Linia Hipoteczna"     7,00%
Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR     WIBOR 3-m + marża 2,50%

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie dowiedzą się Państwo o możliwościach finansowania prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29