logo BS Augustów

Produkty oferowane Rolnikom:

Rachunki

Rachunki rolnicze:    

W celu uzyskania informacji o wysokości oprocentowania produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacje o numerach telefonów i adresie poczty elektronicznej są dostępne w menu Kontakt

Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku:

  • wniosek o otwarcie rachunku
  • nakaz płatniczy z Urzędu Gminy lub akt własności gospodarstwa
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29