logo BS Augustów

Produkty oferowane Instytucjom oraz Samorządom, Instytucjom
i Stowarzyszeniom:

Bankowość elektroniczna

Aby ułatwić zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku, oferujemy Państwu nowoczesne, elektroniczne produkty bankowe:

Home Banking

to usługa internetowa dostępna przez 24 godziny na dobę, która umożliwia:
- sprawdzenie aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku
- sprawdzenie historii operacji za wybrany okres oraz stanu salda po każdej operacji
- sprawdzenie listy operacji wykonywanych przez użytkownika
- dokonywanie przelewów z rachunku
- archiwizację wszystkich operacji płatniczych dokonywanych na rachunku
- korzystanie z bazy kontrahentów
- generowanie wyciągów z rachunku.

Ta usługa umożliwia podpisywanie zleceń płatniczych (przelewów), przez więcej niż jedną osobę. Jeżeli w firmie lub przedsiębiorstwie wymagane jest złożenie minimum dwóch lub więcej podpisów do uzyskania ważności dyspozycji przelewu to ta usługa spełnia te wymagania, umożliwiając Państwu zarządzanie środkami pieniężnymi bez konieczności wizyty w Banku.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29