logo BS Augustów

Produkty oferowane Instytucjom oraz Samorządom, Instytucjom
i Stowarzyszeniom:

Lokaty

7 - dniowa     0,70%
1 - miesięczna     0,80%
2 - miesięczna     1,00%
3 - miesięczna     1,30%
6 - miesięczna     1,40%
12 - miesięczna     1,50%

Depozyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie lokat w skali roku obowiązuje od dnia 08.08.2016 r.

Więcej informacji uzyskasz w:

  • Centrali Banku Spółdzielczego w Augustowie pod numerami telefonów:
    (87) 643 - 66 - 21 lub (87) 643 - 66 - 14
  • Oddziale w Sztabinie pod numerami telefonów:
    (87) 641 - 24 - 58 lub (87) 641 - 24 - 59
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
W celu uzyskania konkretnej oferty zapraszamy Państwa do naszych placówek, gdzie pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferowanych produktów.
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29