logo BS Augustów

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Augustowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Augustowie

Elżbieta Stankowska - Prezes Zarządu
Jacek Kadaj - Wiceprezes Zarządu
Ewa Agata Tokarzewska - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Banku

Zbigniew Jarosław Milejczyk - Przewodniczący
Waldemar Szyperek - Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Sobolewski - Sekretarz
Zofia Bielawska
Mirosław Krzysztof Kożuchowski
Bolesław Masłowski
Eugeniusz Raczyński
Waldemar Skok
Irena Szyper
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29