logo BS Augustów

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - Oświadczenie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - Polityka

Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - Ocena

Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29