Kredyt szybka inwestycja AGRO

Kredyt inwestycyjny na finansowanie gospodarstw rolnych, a w szczególności:

  • zakup gruntów oraz budynków służących do produkcji rolnej
  • budowa, remont lub modernizacja budynków wykorzystywanych do działalności rolniczej
  • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków transportu przeznaczonych do produkcji rolnej
  • zakup lub odnowienie stada podstawowego zwierząt hodowlanych
  • spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykup środków trwałych z leasingu

Uproszczona procedura rozpatrywania wniosku.
Maksymalna kwota pojedynczej transakcji 500.000,00 zł.
Udział własny uzależniony od przedmiotu inwestycji:

  • 5% na zakup lub budowę nieruchomości rolnych
  • 10% – zakup nowych środków transportu, maszyn i urządzeń
  • 15% – zakup używanych środków transportu, maszyn i urządzeń
  • 20% – w pozostałych przypadkach

Okres kredytowania nawet do 15 lat
Brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu
Proste i jasne warunki kredytowania
Atrakcyjne oprocentowanie

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o szczegóły

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania