Kredyt Szybka Inwestycja

Finansowanie inwestycji związanej z:

  • zakupem nowych lub używanych środków transportu, maszyn i urządzeń;
  • budową remontem budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • zakup nieruchomości

Okres kredytowania uzależniony od rodzaju finansowanej inwestycji:

  • 3 lata – w przypadku komputerów, sprzętu biurowego,
  • 8 lat – w przypadku maszyn, urządzeń i innych ruchomości,
  • 5 lat – w przypadku zakupu/remontu/modernizacji nieruchomości.

Udział własny już od 10%.
Brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu.
Atrakcyjne oprocentowanie.
Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania