Kredyt w rachunku bieżącym

  • Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
  • Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta, oraz wysokość wpływów przeprowadzanych przez rachunek bieżący w Banku
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Okres kredytowania 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy.
  • Każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie kredytu w rachunku bieżącym z możliwością ponownego wykorzystania
  • Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o szczegóły

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania