Władze

Zarząd Banku
Elżbieta Stankowska – Prezes Zarządu
Danuta Chilicka – Wiceprezes Zarządu
Ewa Agata Tokarzewska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Banku
Zbigniew Jarosław Milejczyk – Przewodniczący
Waldemar Szyperek – Zastępca Przewodniczącego
Zofia Bielawska – Sekretarz
oraz Członkowie Rady:
Andrzej Bartoszewicz
Mirosław Krzysztof Kożuchowski
Grzegorz Prawdzik
Eugeniusz Raczyński
Waldemar Skok
Irena Szyper