Ochrona danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Zasady oraz wniosek dotyczący realizacji praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

Niniejszym informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), Bank Spółdzielczy w Augustowie przekazuje informację o zasadach realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych:

Klauzule informacyjne: