Kredyty – Klient indywidualny

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom 2”
Kredyt hipoteczny konsumpcyjny
Kredyt Ekologiczny
Kredyt w rachunku ROR
Kredyt gotówkowy
Kredyt „Szybka Gotówka”
Kredyt konsolidacyjny

Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytów w skali roku obowiązuje od dnia 09.04.2020 r.

W celu uzyskania informacji o wysokości oprocentowania produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacje o numerach telefonów i adresie poczty elektronicznej są dostępne w menu Kontakt

W związku pandemią koronawirusa umożliwiliśmy Państwu odroczenie płatności rat kapitałowych i odsetkowych. Aby skorzystać z takiej możliwości należy w placówce Banku przedłożyć wypełniony poprawnie i dostępny tutaj: Wniosek o wakacje kredytowe.

Niżej przedstawione zostały przykłady wyznaczania RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania) dla wybranych parametrów kredytu.


Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi 2,68 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200.000,00 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości inwestycji; oprocentowanie kredytu: 2,40 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 0.25 %) i marży Banku w wysokości 2,15%. Spłata kredytu w 299 ratach miesięcznych równych: 298 rat w wysokości: 890,74 zł PLN, 1 rata w wysokości: 888,91 PLN. Całkowity koszt kredytu 71.878,43 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 66.329,43 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 400,00 PLN, opłata za inspekcję na miejscu inwestycji: 0,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 4.000,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, koszt wydania odpisu z KRS Banku: 30,00 PLN, koszt podatku PCC: 19,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 900,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 271.878,43 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom 2”

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi 2,24 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200.000,00 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości inwestycji; oprocentowanie kredytu: 1,99 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 0.25 %) i marży Banku w wysokości 1,74%. Spłata kredytu w 299 ratach miesięcznych równych: 288 rat w wysokości: 850,01 zł PLN, 1 rata w wysokości: 850,88 PLN. Całkowity koszt kredytu 59.302,86 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 54.153,86 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0,00 PLN, opłata za inspekcję na miejscu inwestycji: 0,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4.000,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, koszt wydania odpisu z KRS Banku: 30,00 PLN, koszt podatku PCC: 19,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 900,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 259.302,86 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi: 7,30 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100.000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 6,60 % w skali roku. Spłata kredytu w 179 ratach miesięcznych równych: 1 rata w wysokości: 940,27 zł, 177 rat w wysokości: 882,48 zł PLN, 1 rata w wysokości: 890,64 PLN. Całkowity koszt kredytu 60.918,87 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 58.029,87 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 100,00 PLN, opłata za inspekcję na miejscu inwestycji: 0,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.000,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, koszt wydania odpisu z KRS Banku: 30,00 PLN, koszt podatku PCC: 19,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 540,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 160.918,87 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Kredyt Ekologiczny:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi 5,66 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 50.000,00 PLN; okres kredytowania: 96 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 4,80 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 0.25 %) i marży Banku w wysokości 4,55%. Spłata kredytu w 95 ratach miesięcznych równych: 94 raty w wysokości: 635,47 zł PLN, 1 rata w wysokości: 635,62 PLN. Całkowity koszt kredytu 11.707,80 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 10.369,80 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 50,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1.000,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 288,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 61.707,80 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Kredyt w rachunku ROR:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi: 10,68 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 3.000,00 PLN, okres kredytowania: 12 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 8,00 % w skali roku. Spłata jednorazowa na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu: 294,74 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 234,74 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 30,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 30,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 3.294,74 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Kredyt gotówkowy:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi: 9,71 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 20.000,00 PLN; okres kredytowania: 60 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 8,00 % w skali roku. Spłata kredytu w 59 ratach miesięcznych równych: 58 rat w wysokości: 413,03 zł PLN, 1 rata w wysokości: 412,98 PLN. Całkowity koszt kredytu 4.978,72 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 4.368,72 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 30,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 400,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 180,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 24.978,72 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Kredyt „Szybka Gotówka”:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi: 10,64 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 15.000,00 PLN; okres kredytowania: 24 miesiące; oprocentowanie kredytu: 8,00 % w skali roku. Spłata kredytu w 23 ratach miesięcznych równych: 22 raty w wysokości: 708,81 zł PLN, 1 rata w wysokości: 708,85 PLN. Całkowity koszt kredytu 1.629,67 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 1.302,67 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 30,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 225,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 72,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 16.629,67 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Kredyt konsolidacyjny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.11.2021 r. wynosi: 8,75 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 8,00 % w skali roku. Spłata kredytu w 239 ratach miesięcznych równych: 1 rata w wysokości: 1.139,73 zł, 237 rat w wysokości: 839,47 zł PLN, 1 rata w wysokości: 847,70 PLN. Całkowity koszt kredytu 104.010,82 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 100.941,82 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 100,00 PLN, opłata za inspekcję na miejscu inwestycji: 0,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2.000,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, koszt wydania odpisu z KRS Banku: 30,00 PLN, koszt podatku PCC: 19,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego dokonywane będą spłaty kredytu: 720,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za cały okres kredytowania, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 204.010,82 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Wymagane dokumenty do uzyskania kredytu.