Lokaty – Samorządy

Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferowane są lokaty o elastycznym okresie obowiązywania dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta. Pozwala to na efektywne zarządzanie środkami finansowymi.
Wysokość oprocentowania lokat terminowych ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji lub z obowiązującą Tabelą oprocentowania.
kontakt