Rachunek bieżący podstawowy oraz pomocniczy dla klientów instytucjonalnych

• prowadzony w PLN
• niskie koszty prowadzenia rachunku
• realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenie zapłaty
• szybki system rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
• dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności
• możliwość dokonywania przelewów nowoczesnymi systemami elixir, expres elixir oraz sorbnet
• wygodny dostęp do rachunku dzięki Internet Banking, karcie płatniczej VISA Business czy Usługi SMS
• możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym i innych form finansowania działalności firmy

Zapraszamy do kontaktu!

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela opłat i prowizji – Klient Instytucjonalny

Tabela oprocentowania