Zastrzeż kartę

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia na kilka sposobów:

  •     telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 oraz 801 321 456
  •     w każdej placówce Banku
  •     za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem 828 828 828
  •     za pośrednictwem portalu kartowego – Kartosfera.PL