Podstawowy rachunek płatniczy

• Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
• 0 zł za prowadzenie rachunku
• 0 zł za wydanie karty płatniczej
• 0 zł za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej
• 5 bezpłatnych przelewów krajowych (w PLN) w miesiącu
• Bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS, SGB i Planet Cash
• Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
• Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Regulamin prowadzenia rachunku dla osób fizycznych
Tabela opłat i prowizji
Tabela oprocentowania