Rachunek bieżący rolników indywidualnych

Rachunek bieżący rolników indywidualnych prowadzony w walucie PLN służy do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z karty debetowej Visa, Internet Banking oraz SMS Banking.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela opłat i prowizji – Klient Instytucjonalny

Tabela oprocentowania