Bankowość elektroniczna – samorządy

W ramach prowadzenia rachunku bankowego udostępniany jest system bankowości elektronicznej usprawniający proces zarządzania środkami pieniężnymi poprzez:
• sprawdzenie aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku
• sprawdzenie historii operacji za wybrany okres oraz stanu salda po każdej operacji
• sprawdzenie listy operacji wykonywanych przez użytkownika
• dokonywanie przelewów z rachunku
• wydruk potwierdzenia wykonania operacji
• tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
• składanie zleceń stałych