Kredyt inwestycyjny

Finansowanie nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności:

  • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  • zakupu ziemi,
  • zakup lub budowa nieruchomości,
  • utworzenie nowego gospodarstwa rolnego,
  • modernizacja istniejącego majątku;
  • zakup stada podstawowego;

Spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.
Udział własny 20% inwestycji
okres kredytowania nawet do 15 lat
Brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu
Proste i jasne warunki kredytowania
atrakcyjne oprocentowanie

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o szczegóły.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania

Lista zakładów ubezpieczeniowych akceptowanych przez Bank