Kredyt obrotowy

  • kredyt udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (np. zakup nawozów, pasz, paliw, środków ochrony roślin)
  • maksymalny okres kredytowania nawet do 36 miesięcy
  • elastyczne formy spłaty (miesięcznie, kwartalnie, jednorazowo)
  • Kredyt spłacony w części lub całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu
  • Atrakcyjne oprocentowania
  • Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o szczegóły

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania