Obsługa reklamacji i zgłoszeń klientów

Zasady obsługi reklamacji w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Instrukcja i załączniki obowiązujące od dnia 05.01.2022 r.: