Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Augustowie

Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Augustowie:

Elżbieta Stankowska

Ewa Agata Tokarzewska

Danuta Chilicka

Katarzyna Janczak

Jolanta Chilińska

Monika Pietrewicz