Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Augustowie

Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Augustowie:

Stankowska Elżbieta

Ewa Agata Tokarzewska

Jacek Kadaj

Danuta Chilicka

Jolanta Chilińska

Leszek Wasilewski