Kredyt inwestycyjny dla firm

Finansowanie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności:

  • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  • zakupu ziemi,
  • zakup lub budowa nieruchomości,
  • utworzenie nowego gospodarstwa rolnego,
  • modernizacja istniejącego majątku,
  • zakup stada podstawowego,
  • spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

Udział własny 20% inwestycji
okres kredytowania nawet do 15 lat
brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu
proste i jasne warunki kredytowania
atrakcyjne oprocentowanie

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o szczegóły

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania