Kredyty – Samorządy

Bank Spółdzielczy w Augustowie udziela kredytów Jednostkom Samorządu Terytorialnego w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym zgodnie z formularzem ofertowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Kontakt