Art. 111 i 111b Prawa Bankowego

Bank Spółdzielczy w Augustowie jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Spółdzielczy w Augustowie działa na terenie województwa podlaskiego oraz powiatu ełckiego.


Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie


Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie – KLIENT INDYWIDUALNY


Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie – KLIENT INSTYTUCJONALNY


Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023


Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Augustowie w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023r


W Banku Spółdzielczym w Augustowie stosowane są kursy walutowe w oparciu o tabelę Banku BPS.


Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie