Dostosuj limity kartowe do własnych potrzeb

Nowość

Istnieje możliwość ustawienia indywidualnych dziennych limitów transakcji kartowych w bankowości elektronicznej lub w placówce Banku.

Klienci indywidualni:
• maksymalny dzienny limit kwotowy dla transakcji sprzedaży wynosi 50.000 PLN
• maksymalny dzienny limit kwotowy dla wypłat w bankomacie wynosi 10.000 PLN

Przedsiębiorcy:
• maksymalny dzienny limit kwotowy dla transakcji sprzedaży wynosi 50.000 PLN
• maksymalny dzienny limit kwotowy dla wypłat w bankomacie wynosi 30.000 PLN

Rolnicy:
• maksymalny dzienny limit kwotowy dla transakcji sprzedaży wynosi 50.000 PLN
• maksymalny dzienny limit kwotowy dla wypłat w bankomacie wynosi 30.000 PLN