Zmiany w uwierzytelnianiu transakcji internetowych wykonywanych kartami płatniczymi

Informacje

Wysokość limitów transakcji niskokwotowych do jakich nasz Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure wynosi:

  • pojedyncza transakcja internetowa – 100 PLN
  • suma transakcji internetowych – 400 PLN
  • liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5 szt.