mojeID-Profil Zaufany w serwisie bankowości elektronicznej

Informacje

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z usług podmiotów publicznych w Internecie. Pozwala na
załatwienie spraw urzędowych online. Zakładając swój Profil Zaufany podajesz dane, które
jednoznacznie identyfikują Cię na stronie internetowej podmiotu, z którego usług korzystasz np.
platforma usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS) https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi, sprawy
urzędowe na stronie https://obywatel.gov.pl/. Te dane to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz
numer PESEL.

Wskazówki dla użytkownika